Avoin innovaatio -hanke

Osuuskunta A. Vipusen vuoden 2018 mittavin yhteisöhanke liittyy avoimen innovaation hyödyntämiseen. Osuuskunnan keksijäjäsenet ovat käynnistäneet toimintamme tukemana suuren määrän lupaavia innovaatioprojekteja joiden tuotteistus- ja kaupallistamismahdollisuuksia tarjoamme hankkeessa niistä kiinnostuneille yrityksille. Hankkeen ydintavoitteena on näin parantaa pk-yritysten kilpailukykyä. Yhtä merkittävänä osana hanketta jatkamme työtä innovaatioiden synnyttämiseksi lupaavien keksintöjen kautta sekä lisäämme tunnistettujen keksintöjen kiinnostavuutta tuottamalla niistä IPR-arvioita, toiminnanvapausanalyysejä sekä avustamalla kaikin tavoin keksintöjen kaupallistamistoimissa.

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksille tarjotaan patentteja, tutkimustuloksia, prototyyppejä ja keksijöiden uusyritysten alkuunsaattamia tuotteistusaihioita jatkokehitettäviksi sekä kansallisille että kansainvälisille markkinoille. Tuloksena on immateriaalioikeuksien siirto- ja lisensiointisopimuksia ja yrityskauppoja jotka mahdollistavat uuden liiketoiminnan käynnistämisen pk-yrityksissä.

Rakennerahastot banner

Hankkeen rahoitukseen käytetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää 93 000 € tukea jonka osarahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto. Hanke on aloitettu tammikuussa 2018 ja se päättyy vuoden 2018 lopussa. Tarkat tiedot hankkeesta löytyvät Euroopan aluekehitysrahaston tietopalvelusta: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

Pyydämme hankkeesta ja sen kautta hyödynnettävästä avoimesta innovaatiosta kiinnostuneita yrityksiä ottamaan meihin yhteyttä niin selvitämme mitä yritykselle soveltuvia projekteja voimme esitellä hyödynnettäväksi.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Jukka Berg

Toimitusjohtaja
Osuuskunta A. Vipunen
Puh. 040 559 7040