Insentiivi

Osuuskunnan jäsenten keksinnöille etsitään yhdessä paras ansaintamalli. Parhaimmillaan se voi johtaa uusyrityksen perustamiseen. Keksintöjä kaupataan myös aktiivisesti tuotteistamisesta kiinnostuneille yrityksille sekä suurille kansainvälisille IPR-yrityksille. Palveluna tarjoamme jäsenille mm. neuvontaa, avustuksia uutuustutkimuksiin, protoilupalveluita sekä koulutusta.

Olennaista toiminnassamme on osuuskunnan jäsenkeksijöiden etujen ajaminen ja aseman turvaaminen. Osuuskunta ei missään vaiheessa omista keksintöoikeuksia vaan ne pysyvät koko ajan keksijällä. Osuuskunta yrityksenä ja keksijää avustavat toiset jäsenet sitoutuvat salassapitoon sopimuksellisesti. Näin toimien keksijällä säilyy myös päätäntävalta omaa keksintöään koskevissa asioissa.

Uutena yhteistyöpartnerinamme toimii yhdysvaltalainen IPR-alan jättiläinen, Intellectual Ventures www.intellectualventures.com. Heidän kanssaan olemme solmineet yhteistyösopimuksen keksintöjen välittämisestä IV:n keksintöohjelmaan. Hyväksytyistä keksintöilmoituksista maksetaan pieni kertakorvaus ja patentoimisesta sekä myönnetyn patentin mahdollisesta lisensioimisesta merkittävä rahakorvaus joka on hyvin kilpailukykyinen kansainvälisillä IPR-markkinoilla.

IV logo

Myös muiden suurten kansainvälisten IPR-toimijoiden kanssa käymme jatkuvasti neuvotteluja jotta keksijöillämme olisi valinnanvaraa keksintöjen kanavoimiseksi.