Toimintamalli

Osuuskunnan jäsenten keksinnöille etsitään yhdessä paras ansaintamalli. Keksintöjä kaupataan myös aktiivisesti tuotteistamisesta kiinnostuneille yrityksille sekä suurille kansainvälisille IPR-toimijoille. Ilmaispalveluna tarjoamme jäsenillemme neuvontaa sekä keksinnön uutuuden ja kaupallisen potentiaalin arviointia. Toimeksiantoina tuotamme laajan kirjon patentointipalveluita sekä valikoidusti protoilupalveluita, koulutusta ja erilaisia innovaatiotoimintaan liittyviä palveluita.

Olennaista toiminnassamme on osuuskunnan jäsenkeksijöiden etujen ajaminen ja aseman turvaaminen. Osuuskunta ei missään vaiheessa hanki omistukseensa keksintöoikeuksia vaan ne pysyvät koko ajan keksijällä. Osuuskunta yrityksenä ja keksijää avustavat toiset jäsenet sitoutuvat salassapitoon sopimuksellisesti. Näin toimien keksijällä säilyy myös päätäntävalta omaa keksintöään koskevissa asioissa.

Kansainväliset IPR-toimijat

Yhteistyöpartnerinamme toimii yhdysvaltalainen IPR-alan jättiläinen, Xinova (ex Intellectual Ventures): www.xinova.com, jonka keksintöjen välitysohjelman kanssa meillä on sopimus. Hyväksytyistä keksintöilmoituksista maksetaan kertakorvaus ja patentoimisesta sekä myönnetyn patentin mahdollisesta lisensioimisesta kansainvälisillä IPR-markkinoilla kilpailukykyinen %-korvaus.

Myös muiden suurten kansainvälisten IPR-toimijoiden kanssa käymme jatkuvasti neuvotteluja jotta keksijöillämme olisi valinnanvaraa keksintöjen kanavoimiseksi.

KeksintöTalkoot

KeksintöTalkoilla osuuskunta valjastaa keksijäverkostonsa ratkaisemaan yritysten tiedostettuja tuotekehityshaasteita tai ehdottamaan näille verkoston oma-aloitteisesti kehittämiä keksintöjä. Suuryritykset käyttävät perinteisesti paljon ulkoisia lähteitä oman T&K-toimintansa tukena, merkittävimpiä tahoja ovat yliopistot ja muut tutkimuslaitokset. Osuuskunnan KeksintöTalkoita tarjotaan suurten yritysten lisäksi pk-yrityksille, joille tämä ”avoin innovaatio sisään” -toimintamalli on edelleen vieras, mutta yhtälailla ajankohtainen. Toistaiseksi avoimen innovaation hyödyntämisen esteinä ovat olleet pienempien yritysten kohtuuttomat taloudelliset riskit, kehittymättömät innovaatioiden markkinapaikat ja yleinen tarjonnan puute.

Mallissamme yritykset saavat etuosto-oikeuden talkoissa syntyneisiin täsmäkeksintöihin. Vaihtoehtoisesti osuuskunta sijoittaa keksijänsä olemassaolevan ratkaisun pk-yritykseen. Molemmissa tapauksissa yritys ostaa tai lisensoi keksinnön. Talkoiden puitteissa jaettava tieto kuuluu salassapitosopimusten piiriin. Sekä yritysten että keksijöiden luottamukselliset tiedot turvataan. Mikäli osto- tai lisenssisopimukseen päästään ja jatkokehitystarpeita ilmenee, keksintötalkoolaiset ovat käytettävissä määräaikaisina lisäresursseina.

Avoin innovaatio

Haemme parhaillaan lisää pilottihankkeita KeksintöTalkoisiin. Yritykset voivat testata avoimen innovaatiomallin toimivuutta vastaamalla kyselyymme: Avoimen innovaation kysely yrityksille