KeksintöTalkoot

KeksintöTalkoilla osuuskunta valjastaa keksijäverkostonsa joko ratkaisemaan yritysten tiedostettuja tuotekehityshaasteita tai ehdottamaan näille verkoston oma-aloitteisesti kehittämiä keksintöjä. KeksintöTalkoita tarjotaan erityisesti suomalaisille pk-yrityksille, joille tämä ”avoin innovaatio sisään” -toimintamalli on edelleen vieras, mutta yhtälailla ajankohtainen.

Tule KeksintöTalkoisiin!

Suuryritykset käyttävät yhä enemmän ulkoisia lähteitä oman T&K-toimintansa tukena. Perinteisiä lähteitä ovat mm. yhteistyö yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa, teknologian osto tai lisensointi ja yritysostot. Pk-yrityksille tämä avoin innovaatio sisään on toimintamalli vieraampi. Esteinä ovat olleet taloudelliset riskit, kehittymättömät markkinapaikat ja tarjonnan puute.

Osuuskunta A. Vipunen vastaa haasteeseen KeksintöTalkoilla:

Valjastamme kasvavan keksijäverkostomme pk-yritysten T&K-haasteiden ratkomiseen. Yritykset saavat etuosto-oikeuden talkoissa syntyneisiin täsmäkeksintöihin.

Vaihtoehtoisesti osuuskunta sijoittaa keksijänsä olemassaolevan ratkaisun pk-yritykseen. Molemmissa tapauksissa yritys ostaa tai lisensoi keksinnön.

Talkoiden puitteissa jaettava tieto kuuluu salassapitosopimusten piiriin. Sekä yritysten että keksijöiden luottamukselliset tiedot turvataan.

Mikäli osto- tai lisenssisopimukseen päästään ja jatkokehitystarpeita ilmenee, keksintötalkoolaiset ovat käytettävissä määräaikaisina lisäresursseina.

Haemme parhaillaan lisää pilottihankkeita KeksintöTalkoisiin. Yritykset voivat testata avoimen innovaatiomallin toimivuutta vastaamalla kyselyymme osoitteessa http://goo.gl/forms/9uEupK5thw