Sidosryhmät

Toimimme tiiviissä yhteistyössä paikallisten ja kansallisten keksintötoimijoiden kanssa. Oulun alueella yhteistyö toimii hyvin Oulun Uusyrityskeskuksen ja BusinessOulun kanssa. Tekes ja ELY-keskus osaa hyödyntää osaamistamme omien neuvontapalveluidensa täydentäjänä. Oppilaitoksien kanssa toimimme vastavuoroisesti: tarjoamme palveluita tutkijoille ja henkilökunnalle sekä koulutamme opiskelijoita. Oppilaitoksien opinnäytetyöt ja projektit taas hyödyttävät keksijöitämme konkreettisesti laitesuunnittelussa ja -rakentamisessa. toimintamallia on rakennettu Oulun Yliopiston ja OAMK:n kanssa.

Kansallisella tasolla olemme mukana esimerkiksi Keksintösäätiön hankkeissa.

KeksintöSampo – Keksintösäätiön tukema yhteisöhanke

Osuuskunta A. Vipunen sai kesällä 2017 arvokasta tunnustusta keksijätoiminnalle kun Keksintösäätiö myönsi meille Katalyyttirahoituksen keksintötoiminnan kansalliseksi kehittämiseksi ja Vipusen hyvien toimintamallien hyödyntämiseksi myös muilla paikkakunnilla. Hanke nimettiin KeksintöSammoksi, se jakaantuu kahteen toimenpidealueeseen:

1) Paikallisten keksijäyhteisöjen tukeminen: Yhteisöhanke.

2) Keksijöitä tukeva neuvonta: Neuvontapalvelu.

Yhteisöhankkeen tavoitteena on edesauttaa paikallisten keksijäyhteisöjen syntymistä ja toimintaa kaikkialla Suomessa. Näin voimavarat saadaan suunnattua parhaille tahoille. Tavoitteena ovat itsenäiset keksijäyhteisöt joiden välistä tasavertaista yhteistyötä kannustetaan kaikin tavoin. Yhteisöistä muodostuu osaamiskeskuksia, jotka täydentävät toisiaan. Yhteisöt tarjoavat toisilleen erityisasiantuntemustaan ja välittävät keskenään toimeksiantoja. Kokemuksia jaetaan ja parhaat käytännöt otetaan käyttöön kaikkissa yhteisöissä.

Hankkeen neuvontapalvelussa autamme yksityisiä keksijöitä alkuun. Neuvontapalvelumme lähentelee vanhan Keksintösäätiön hyväksi havaittuja toimintatapoja. Palvelu hyödyntää myös Osuuskunta A. Vipusen Oulun alueella hyväksi koettuja käytäntöjä ja hankkeen avulla voimme laajentaa palvelua hallitusti kaikkialle Suomeen. Mallissamme yksityinen keksijä saa veloituksetta asiantuntija-apua yhteisöltä. Neuvonta keskittyy keksinnön uutuusarvon määrittelyyn, IPR-suojaukseen ja konseptin validointiin, joskin keksinnön menestymismahdollisuuksiin otetaan myös kantaa. Varsinaisessa kaupallistamisessa turvaudumme paikallisiin tahoihin, kuten uusyrityskeskuksiin, yrityskiihdyttämöihin ja yhteistyökumppaneihin.